Wchodząc na tę stronę potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat.

TAK - potwierdzam
NIE - rezygnuję
Strona Oskarhurt.pl jest przeznaczona dla osób pełnoletnich i zawiera informacje używane do celów handlowych dotyczących napojów alkoholowych. Jest skierowana do przedsiębiorców zajmujących się produkcją, obrotem hurtowym, handlem napojami alkoholowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2007.70.473).